Tuesday, April 16, 2013

Senarai Calon BN di Sarawak P 192  Mas Gading               Nogeh Gumbek
 P 193 Santubong                 Datuk Wan Junaidi Tuanku Jaafar
 P 194 Petra Jaya                  Datuk Fadillah Yusof
 P 195 Bandar Kuching       Tan Kai (SUPP)
 P 196 Stampin                     Datuk Yong Khoon Seng
 P 197 Kota Samarahan       Rubiah Wang
 P 198 Mambong                  Datuk James Dawos Mamit
 P 199 Serian                        Datuk Richard Riot Jaem (SUPP)
 P 200 Batang Sadong          Nancy Shukri
 P 201 Batang Lupar            Datuk Rohani Abd Karim
 P 202 Sri Aman                   Masir Kujat
 P 203 Lubok Antu               William Nyalau Badak
 P 204 Betong                       Datuk Seri Douglas Uggah Embas
 P 205 Saratok                      Tan Sri William Mawan Ikom
 P 206 Tanjong Manis         Datuk Norah Abdul Rahman
 P 207 Igan                            Datuk Abdul Wahab Dolah
 P 208 Sarikei                        Ding Kuong Hing
 P 209 Julau                           Datuk Joseph Salang Gandum
 P 210 Kanowit                     Aaron Ago Dagang
 P 211 Lanang                       Datuk Tiong Thai King
 P 212 Sibu                            Vincent Lau Lee Ming (SUPP)
 P 213 Mukah                        Datuk Seri Muhammad Leo Toyad
 P 214 Selangau                    Datuk Jospeh Entulu Belaun
 P 215 Kapit                          Datuk Alexander Nanta Linggi
 P 216 Hulu Rajang              Wilson Ugak Kumbong (PRS)
 P 217 Bintulu                       Datuk Seri Tiong King Sing
 P 218 Sibuti                          Ahmad Lai Bujang
 P 219 Miri                            Datuk Sebastian Ting (SUPP)
 P 220 Baram                        Anyie Ngau
 P 221 Limbang                    Hasbi Habibollah
 P 222 Lawas                         Datuk Henry Sum Agong
                                                

No comments:

Post a Comment